ИЩЕМ мсх 133я, 240я, 286я, с1.151, 1564я в Москве

ИЩЕМ мсх 133я, 240я, 286я, с1.151, 1564я в Москве

ИЩЕМ мсх 133я, 240я, 286я, с1.151, 1564я. Рассматриваем приобретение микросхем с хранения:

1002ИР1 1002ХЛ1
1107ПВ2А
1108ПА1А 1108ПА1Б 1108ПВ1А 1108ПВ2
1111ФН1
1113ПВ1В
1114ЕУ1 1114ЕУ3
1121СА1
1135СА2
1145ЕН4
119ун2
122УН1Д
129НТ1В1
133ид3 133ИЕ5 133ИЕ6 133ИЕ7 133ИП3 133ла15 133ла3
133ЛА7 133ЛА8 133ЛД1 133ле6 133ЛН3 133тл1 133тм2
134ид4 134ип4 134ру6 134лб1а 134лб1б 134лб2а 134лб2б
136ла3 136ла4 136тм2
1401СА1 1401уд2
1407уд3 140уд12 140уд20 140уд25а 140УД5Б
140уд6а 140УД6Б 140УД7
142ен10 142ен12 142ен3 142ен5 142ЕН8 Н142ЕН19 142ЕП1
143кт1
1533ап3 1533ап6 1533ид7 1533ие10 1533ие7 1533ир22 1533ир23
1533ир33 1533ир37 1533ир8 1533КП12 1533ла3
1533ли1 1533лн1 1533тм2 1533тм8
153УД1 153уд101 153уд6
154УД3А 154УД3Б 154УД4А 154УД4Б
155ру7
1564ид3 1564ид7 1564ие6 1564ип7 1564ир8 1564кп11
1564ла1 1564ла3 1564ла4 1564ле1 1564ли1 1564ли3
1564лл1 1564пу2 1564сп1 1564тл2 1564тм2 1564тм8
159нт1в
164ИЕ2 164ИР3 164КТ1 164ЛА7 164ЛА8
164ЛА9 164ЛЕ10 164ЛЕ5 164ЛЕ6 164ТМ2
168кт2б 168кт2в
169аа2 169АП2
171ув2
175ДА1 175ув1 175ув2 175ув3
1802ВР5 1802ВР7 1802ИМ1
1806вм2
185ру7
1882ВЕ53У
190КТ1 190КТ2
198НТ1А 198нт5б 198нт7а
1НТ251
240АГ1 240ИР1Б 240ЛА1А 240ЛА3А 240ЛА4Б 240ЛА6Б 240ЛД1
240ИЛ1Б 240ИР2А 240ЛА1Б 240ЛА3Б 240ЛА4В 240ЛА6В 240ИЕ1А
240ИЛ1В 240ИР2Б 240ЛА1В 240ЛА3В 240ЛА5 240ЛА11 240ИЕ1Б
240ИР1А 240ИР3Б 240ЛА2 240ЛА4А 240ЛА6А 240ЛА12 240ИМ1Б
249кп1а 249лп1б
265УВ4
270бр2 270бр3
275ЕН10А
286еп3 286еп4 286еп5
290уи1 290уи2
301НР1И 301НР4И 302НР1А 302НР3 313НР410
401УВ4
434кп1в
490ип2
514ИД2 514пр1
520КТ1Б
521са3 521са301 521са4
530гг1 530ир12 530ла16 530ЛА9 530лн2 530тм8
533аг3 533ап6 533ИД4 533ИД7 533ие7 533им6
533ир23 533ир26 533ир8 533ла12 533ла3
533лн1 533тв6 533тл2 533тм9
537РУ16А 537РУ19А или Б 537ру6а 537ру9 537ру9а
542нд1
544УД1А 544УД1Б 544уд2а к544уд1а к544уд1б к544уд2б
546ХК1
549нд1
550УП1
556рт7а 556рт161
559ИП2
564аг1 564аг3 564ИД1 564ИЕ10 564ие15 564ие5
564ИЕ9 564ир1 564ир11 564ир12 564ир6 564ир9
564кп2 564кт3 564ла10 564ла7 564ЛЕ10 564ЛЕ5
564ЛЕ6 564ЛП2 564лс2 564ПУ4 564ТЛ1 564ТР2
572ПА2А 572ПВ1А 572ПВ1Б
574УД2А(Б)
580вв51 580вв55 580вв79
583ва2
585ИК02
588вт1 588ир1
590кн2 590кн3 590кн4 590КН5 590КН6
594па1а
597са3а
744уд1а-1 744уд2а
75АП001 75АП002
Б1135СА2-2
им1821вм85а им1821ру55.

Александр
г. Москва
Тел.: +79169411777
e-mail:11.09.2015

Читайте также  Огнетушители для авиации продаю в Москве